2019-06-03

Tydligare märkning med fokus på hela kedjan

Nu lanserar vi en tydligare märkning för förpackningar och tidningar. Märkningen är utformad så att den fungerar både på förpackningar och på återvinningskärl, och syftet är att förenkla sorteringen för konsumenter.

- Vi vill få en enhetlig märkning som fungerar som en röd tråd genom hela återvinningsresan. Nu kan samma symbol finnas med från det att förpackningen designas fram till att den återvinns, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.  

Uppdateringen är en följd av att den gamla märkningen upplevts som otydlig. Den var heller inte anpassad för att sättas på förpackningar. Genom den nya märkningen skapas en ökad tydlighet och förenklad sortering för konsumenter, då samma symboler används på förpackningar och återvinningskärl.

Som producent får man tillgång till en lättanvänd och tydlig märkning med hög igenkänning, vilket också blir ett sätt att visa sitt engagemang i de här frågorna. Den uppdaterade märkningen kommer att implementeras successivt, med start i maj 2019.

Översikt över märkning
Har inga servicemeddelanden...