2019-06-07

Återvinningsstation i Danderyd har flyttats

Återvinningsstationen vid Slottet i Djursholm har flyttats och finns numera vid Norrängsvägen/Tennishallen.  

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och jag hoppas att den nya placeringen ska fungera lika bra som den tidigare, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). 
 
Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.
 
På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hittaatervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet. 
 
Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt
 
För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade. 
 
 
För mer information: 
Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen  
Telefon 08-566 144 01
Annika.ahlberg@ftiab.se  
 

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv