2019-06-13

Ny plats för återvinningsstation i Kristinehamn

Den 12 juni ställdes en återvinningsstation ut vid Tranvägen i Kristinehamn. Återvinningsstationen ersätter den station som tidigare stod vid Vålösundsvägen, och den nya platsen är ett resultat av ett gott samarbete mellan Kristinehamns kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

– Området kring Vålösundsvägen genomgår en omfattande omplanering, och vi är glada över att ha hittat en bra ersättningsplats för återvinningsstationen på Tranvägen. På så sätt kan boende fortsätta att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och jag hoppas att den nya placeringen ska fungera lika bra som den tidigare, säger Ulla Krohn.<

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 04
ulla.krohn@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...