Märkning av förpackningar och tidningar

Vår märkning för förpackningar och tidningar har uppdaterats till att bli ännu tydligare. Märkningen är utformad så att den fungerar både på förpackningar och på återvinningskärl. Allt för att underlätta för konsumenterna att sortera rätt. 

Tanken är att ha en enhetlig märkning som fungerar som en röd tråd genom hela återvinningsresan, med samma symbol på själva förpackning som på återvinningskärlen.

Implementering av den uppdaterade märkningen kommer att ske succesivt, med start i maj 2019. Dekaler med den nya märkningen finns att hämta på vår sida för informationsmaterial. Som producent får du tillgång till piktogram för att sätta på förpackningar genom att mejla till kund@ftiab.se.

Piktogrammen finns att hämta i vår bildbank.

Liknande piktogram pausar processen

I slutet på oktober meddelade Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, att de tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark tagit beslut om att införa en gemensam nordisk märkning för avfall.

Grunden är piktogram som arbetades fram i Danmark under 2015 och som både innefattar piktogram för kommunala avfallsfraktioner och för förpackningar.

- Så fort vi fick kännedom att man fattat beslut om en gemensam märkning valde vi att pausa vår process. Piktogrammen liknar på många sätt de vi har, och vi ser såklart fördelar med en nordisk märkning. När vi började uppdatera vårt märkningssystem undersökte vi möjligheten till samarbeten med andra länder, men då hade vi inte alla organisationer med oss. Nu när det finns ett sådant beslut väljer vi att pausa utrullningen för att undersöka vad det innebär för oss och för producenterna, säger Anette Löhnn, marknadschef på FTI.

I Danmark har den nya märkningen nu börjat komma ut på förpackningar. Avfall Norge kommer att implementera de nya piktogrammen från februari 2020 och Avfall Sveriges plan är att anpassa piktogrammen efter svenska förutsättningar under våren 2020, och börja implementationen till sommaren.

Läget just nu

- Vi för just nu dialog på många håll kring märkningen och hur man ser på det beslut som fattats av Avfall Sverige. När det gäller vår märkning så ser vi inga som helst problem med att producenter använder den nya märkningen som vi tagit fram. Från konsumentperspektiv fungerar det som finns framtaget idag. Det är dock viktigt att man är medveten om att en nordisk märkning kan komma inom kort. Vi kommer nu att undersöka det här noggrant och se till att hålla alla berörda informerade om utvecklingen, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Märkning av förpackningar och tidningar
Har inga servicemeddelanden...