Märkning av förpackningar och tidningar

Vår märkning för förpackningar och tidningar har uppdaterats till att bli ännu tydligare. Märkningen är utformad så att den fungerar både på förpackningar och på återvinningskärl. Allt för att underlätta för konsumenterna att sortera rätt. 

Tanken är att ha en enhetlig märkning som fungerar som en röd tråd genom hela återvinningsresan, med samma symbol på själva förpackning som på återvinningskärlen.

Implementering av den uppdaterade märkningen kommer att ske succesivt, med start i maj 2019. Dekaler med den nya märkningen finns att hämta på vår sida för informationsmaterial. So producent får du tillgång till pictogram för att sätta på förpackningar genom att mejla till kund@ftiab.se.

Pictogrammen finns att hämta i vår bildbank.

Märkning av förpackningar och tidningar
Har inga servicemeddelanden...