2019-06-24

Återvinningsstation i Nordmaling får ny plats

Återvinningsstationen på Fällan 17 (vid Lundins Bensin och Livs) i Gräsmyr, Nordmaling flyttas den 26 juni. Det är Räddningstjänsten som kräver att stationen flyttas av säkerhetsskäl. Stationen kommer att flyttas till en nyanlagd yta lite längre österut på samma väg, vid Takstolsfabriken.

Den nya platsen är iordningställd av Nordmalings Kommun och framtagen tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och jag hoppas att den nya placeringen ska fungera lika bra, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...