2019-07-02

9 av 10 svenskar återvinner

Sverige är ett av de bästa länderna i Europa när det gäller återvinning. Det visar tidigare studier från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Årets Återvinningsbarometer stödjer insikten.

Återvinningsbarometern är en undersökning som genomförs årligen av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen med syfte att undersöka de svenska invånarnas vanor och inställningar till återvinning.

Årets undersökning visar att Sveriges hushåll i stor utsträckning återvinner sina förbrukade förpackningar. 9 av 10 personer engagerar sig i hemmets återvinning. Endast 1 procent anger att de inte alls är delaktiga i hushållets återvinning.

Undersökningen visar också att 8 av 10 är nöjda med den återvinningslösning de oftast använder. 

Läs mer om Återvinningsbarometern

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv