2019-07-05

Återvinningsstation tas bort i Tygelsjö

Återvinningsstationen på Glostorpsvägen i Tygelsjö, Malmö stängs 12 juli på grund av störningar för närboende. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till närliggande återvinningsstationerna på Bruksvägen i Bunkeflostrand eller på Allégatan i Gessie Villastad.

Stationen har stått tillfälligt på parkeringen vid Ambultsvägen sedan i vintras i väntan på att fyrfackskärl införs i området. Platsen är känslig nära boende och många som använt återvinningsstationen har inte tagit den hänsyn som behövts. Tanken var att stationen skulle tas bort i slutet av september med det tidigareläggs nu på grund av störningarna.

– Det är tråkigt att den tillfälliga lösningen inte fungerade bättre. Jag vill rikta ett stort tack till de närboende som ändå gav det en chans. Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer till dess att fyrfackskärlen införs i området, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17

jenny.randborg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...