2019-07-16

Hjärup får ytterligare en återvinningsstation

Under vecka 30 ställs en ny återvinningsstation ut vid stationen i Hjärup. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Staffantorps kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för ännu en återvinningsstation i Hjärup. Vi är glada att kunna tillgodose de behov som finns, säger Magnus Sandström, vikarierande regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Hjärup att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Magnus Sandström, FTI.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Magnus Sandström, vikarierande regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI
Tel: 08-566 144 73
magnus.sandstrom@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...