2019-08-06

Återvinningsstation i Upplands-Bro flyttas

Återvinningsstationen vid Brunnaskolan/Artistvägen i Upplands-Bro flyttas den 9 augusti på grund av byggnation på platsen. Tillsammans med Upplands-Bro kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetat för att hitta en ny plats. Stationen kommer att flyttas till gräsytan mittemot den nuvarande platsen.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och jag hoppas att den nya placeringen ska fungera lika bra som den tidigare, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när stationer töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01
Annika.ahlberg@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...