2019-08-20

FTI:s aktuella års- och hållbarhetsrapport

Nu publicerar vi FTI:s årsrapport för 2018. Den stora nyheten är att vi valt att utöka rapporten med en hållbarhetsredovisning för att ge en mer grundläggande bild av vår verksamhet.

2018 var ett omställningens år för FTI, vilket återspeglas i rapporten där vi berättar mer om vad regeringens nya ramverk för producentansvaret innebär.

Rapporten tar avstamp i visionen om att alla vinner när du återvinner och du får möta ett flertal av FTI:s intressenter. Löfbergs och HKScan berättar om hur de arbetar med sina förpackningar för att nå högt ställda hållbarhetsmål. Vi har besökt förskolan Brinken där Materialvärlden, vårt pedagogiska informationsmaterial gjort succé, precis som hos tusentals andra förskolebarn i Sverige. Vi redogör för ett flertal av de forskningsprojekt FTI är engagerade i och gör nedslag i vår ägares Svensk Plaståtervinnings hypermoderna sorteringsanläggning i Motala. Och inte minst, vi blickar framåt mot en dynamisk och spännande framtid där återvinning och hållbarhet hamnar allt mer i fokus.

Ladda ner ditt eget exemplar av rapporten.

Du som är intresserad av ett tryckt exemplar skickar ett mejl till kontakt@ftiab.se.

Har inga servicemeddelanden...