2019-08-30

Samrådsmöten inför kommande TIS-ansökan är igång

Under veckan som gått har vi haft våra första förberedande samråd med kommuner kopplat till vår kommande TIS-ansökan.

Från och med 2021 kommer det att krävas ett tillstånd från Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Vi på FTI kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) och samråd med samtliga av Sveriges kommuner är en förutsättning för att kunna lämna in en ansökan.

De första förberedande samråden har hållits i veckan. Henrik Nilsson, projektledare för TIS på FTI kommenterar mötena så här:

-Samtliga möten har gått bra, vilket känns positivt inför höstens intensiva mötesperiod. Vi möter ett stort engagemang, väl inlästa deltagare och ytterst relevanta frågor, säger Henrik Nilsson.

Läs mer om TIS-projektet här

Har inga servicemeddelanden...