2019-09-02

Ny kontaktväg för ÅVS-frågor från 15 september

Under hösten kommer våra regionchefer att ha många möten för att samråda om ansökan om TIS. För att du ändå ska få samma goda service och svar på dina frågor som tidigare har vi öppnat en ny kontaktväg för vissa av de frågor som du vanligtvis skickar till din regionchef. 

Från och med den 15 september kan du mejla frågor som rör åvs-systemet till kommun@ftiab.se

Dina frågor kommer att tas omhand av övriga personer hos oss, så att du får svar även om din vanliga kontakt inte är på plats.

Använd felanmälan för driftfrågor!

Har du driftfrågor som endast rör tömning eller städning av en station, använd vår felanmälan för snabbast åtgärd.

Gör en felanmälan

Har inga servicemeddelanden...