Det här gäller för dig som producent

De nya förordningarna som införs stegvis med start i januari, innebär ett flertal förändringar för dig som producent. Vi bad Malin Göransson, handläggare på Naturvårdsverkets återvinningsenhet, redogöra för de viktigaste.

Efter decennier av utredningar fattade regeringen för ett drygt år sedan beslut om ett nytt ramverk för producentansvaret när det gäller insamling av förpackningar och tidningar. Införandet som sker successivt påbörjades vid årsskiftet med ett nytt förpackningsbegrepp och en justering av producentdefinitionen som har snävats in något.

– Nu är det mycket tydligare vem som räknas som producent och vem som inte omfattas av producentansvaret, säger Malin Göransson. Tidigare har det funnits en viss osäkerhet kring tolkningen.

Vem anses då vara producent enligt den nya definitionen?
– Den som för in en förpackad vara till Sverige, den som tillverkar en förpackning i Sverige eller för in en förpackning i Sverige alternativt den som fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hantering av en vara, säger Malin Göransson. Dock kan det vara bra att känna till att även om den nya definitionen gäller så kommer den inte vara fullt ut implementerad förrän 1 januari 2021.

Vad innebär det?
– Det betyder att under övergångsperioden tillämpas den tidigare definitionen i vissa specifika fall, till exempel vad gäller producenters uppgiftsskyldighet, säger Malin Göransson. På vår hemsida kan man läsa mer om vilka undantag som gäller.

Nya regler för rapportering

Den kanske största förändringen inom ramen för de nya lagkraven är hur rapportering av såväl insamlat material som material satt på marknad ska gå till. Här sker en ansvarsförskjutning jämfört med idag. Från 1 januari 2021 är det insamlingssystemet som ska lämna in uppgifter till Naturvårdsverket om mängden insamlat material. Du som enskild producent kommer däremot, att på årlig basis, vara skyldig att rapportera om mängden förpackningar som satts på marknaden.
– Rapportering ska ske senast den 31 mars årligen, med start 2022. Det första år som ska redovisas är alltså 2021, säger Malin Göransson.

Hur ska rapporteringen gå till?
– Den kommer att ske helt digitalt och vi håller som bäst på att bygga upp ett system som ska vara klart senast nästa höst inför att producenter ska börja registrera sig i januari 2021.Systemet integreras med de rapporteringssystem som finns redan idag för till exempel elektronik. Därmed blir enklare för dem som omfattas av producentansvar även för annat än förpackningsmaterial.

Det är alltså först om ett år som förändringarna påverkar producenterna rent praktiskt?
– Vad gäller rapporteringen och allt som har med detta att göra så är det på plats först då, men innan dess så kommer Naturvårdsverket att vidareutveckla informationen på hemsidan. Ett första steg är att göra om vår vägledning till förordningarna. Nu finns den bara som pdf, men vi kommer att göra om den till webbsidor så att det bli enklare att ta till sig informationen, detta arbete är klart inom kort och därefter uppdateras sidorna kontinuerligt. Här kommer man till exempel kunna ta del av vilka insamlingssystem som har ansökt om tillstånd och självklart vilka av dem som har beviljats. Som producent kommer du ju ha skyldighet att hålla dig uppdaterad om detta med tanke på att du från 2021 måste du vara ansluten till ett tillståndspliktigt system.

Från 2021 kommer Naturvårdsverket ta över tillsynsansvaret fullt ut från kommunerna, vad innebär det?
– Framförallt att vi kommer att ha en överblick på nationell nivå och vi kommer därmed att ha ett gemensamt fokus för hela landet. Till en början innebär tillsynen troligen att vi håller koll på efterlevnaden vad gäller skydlighet att ansluta sig och att rapportera för att så småningom följa upp och djupdyka i andra frågor som är mer omvärldsrelaterade. Vi får inte glömma bort det bärande syftet med de nya förordningarna, att vi ska nå såväl EU:s som regeringens skärpta mål för materialutnyttjandegraderna från 2020, avslutar Malin Göransson.

Här hittar du all information från Naturvårdsverket.

Har inga servicemeddelanden...