Frågor & Svar statistik

När presenterar FTI ny statistik för insamling och återvinning?

Statistiken för insamlat material föregående år brukar presenteras i mars.

Graderna för det insamlade och återvunna materiet räknas fram av Naturvårdsverket som rapporterar det vidare till oss. Det brukar tidigast ske i slutet av våren eller i början av sommaren varje år.

Redovisningen för återvunnet material har ändrats från och med 2020, vad betyder det?

Nytt för 2020 är att det som redovisas som återvinningsgrad endast inkluderat material som blivit återvunnet.Tidigare har EU:s regler för återvinningsstatisiken inkluderat både det material som blir till nya produkter och det som gått till energiutvinning. Denna statistik kallar vi på FTI nu istället för insamlingsgrad, det vill säga att den speglar hur stor procent av det som producenterna satt på markaden som samlats in.

Varför kan inte alla förpackningar materialåtervinnas?

Att alla förpackningar som kommer in till oss inte kan återvinnas till nya produkter beror bland annat på att det idag sätts förpackningar på marknaden som inte är återvinningsbara. Det finns också låg efterfrågan på återvunnet material för en del materialtyper.

Vad händer med material som inte kan bli till nya produkter?

Material som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning.

Läs mer om återvinningsprocessen för de olika materialslagen.

Har inga servicemeddelanden...