2019-11-06

NY KUNDPORTAL FÖR PRODUCENTER

Den 30 oktober lanserade vi vår nya och förbättrade kundportal för producenter.

Inloggningsuppgifter och adress till den nya sidan kommer att mejlas ut så snart det är möjligt att logga in. Detta kommer att ske i omgångar.

Funktionerna på den nya kundsidan är i stort desamma som på den tidigare, och när det gäller rapporteringen av förpackningsvolymer kommer ingenting förutom utseendet att vara förändrat. Vår ambition är att systembytet kommer att gå snabbt och lätt, men tveka inte att kontakta oss med eventuella frågor eller funderingar. Kontakta din kundansvarige eller skicka ett mejl till oss på kund@ftiab.se.

In English: New customer portal for producers

On the 30th of October we launched our new and improved customer portal for producers.

Login details will be e-mailed successively to all customers.

The functions in the new portal remains the same as earlier. The reporting of packaging volumes is to be done in the same categories as before. Our ambition is that the system change will be done quick and easy. Do not hesitate to contact us if you have any queries or thoughts. Contact your key account manager or send an e-mail to kund@ftiab.se.

Har inga servicemeddelanden...