2019-11-19

Samarbete krävs i utvecklingen av framtidens insamlingssystem

Vi står nu i startgroparna för att genomföra en av de största transformationerna någonsin kring insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Vårt fokus är ökad miljönytta och cirkularitet, något som är helt nödvändigt med de klimatutmaningar vi står inför.

I arbetet med att utveckla framtidens insamlingssystem för förpackningar och tidningar är vi övertygade om att det krävs ett samarbete mellan näringsliv och kommuner. Som insamlingssystem och representant för producenterna arbetar FTI aktivt på många plan med att skapa relationer och bygga förtroende för hela återvinningsprocessen.

I våra möten med Sveriges kommuner upplever vi att det finns en lika stark vilja från kommunerna som från oss att tillsammans lösa de utmaningar som finns. Det kommer att ske stora positiva förändringar framöver och vi gör enorma investeringar för att öka tillgängligheten och nå högre insamlings- och återvinningsgrad.

Att förordningarna har en inbyggd flexibilitet, vilket bland annat ansvarig minister vid upprepade tillfällen konstaterat, kommer att underlätta processen för att hitta lösningar som alla parter är nöjda med och som verkligen fungerar i lokalmiljön.

Vi hoppas på en fortsatt bra och konstruktiv dialog, både med kommuner, Sveriges näringsliv och andra inblandade parter. Vi upplever att vi alla, i grunden, har samma mål. Att säkra cirkulära materialströmmar är en av de viktigaste saker som vi kan göra för att rädda klimatet och vår planet.

Har inga servicemeddelanden...