2019-12-05

Förstärkt dialog för ökad miljönytta

FTI:s vd Håkan Ohlsson fördjupar nu dialogen med nyckelpersoner runtom i Sverige om hur framtidens insamlings- och återvinningssystem ska utvecklas.

På sistone har han träffat Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Carola Gunnarsson, 1:a vice ordförande i SKR, Karin Wanngård, oppositionsråd i Stockholms stad och Bino Drummond, kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje.

- Jag sätter stort värde på denna dialog. Det blir alltid givande diskussioner. Man är överens om mycket. Men ibland har man också lite skilda ingångar. Då är det värdefullt att kunna jämföra de olika perspektiven och försöka hitta en gemensam väg framåt.

- Jag är imponerad av hur systematiskt och starkt de svenska kommunerna jobbar med hållbarhetsfrågorna. Inom insamling och återvinning samt på många andra områden har kommunerna stora möjligheter att göra positiv skillnad för klimat och miljö, säger Håkan Ohlsson.

Samverkan är en ledstjärna i processen

Enligt ett nytt regelverk, bestående av två förordningar om förpackningar respektive tidningar, ska den som vill driva ett insamlingssystem från januari 2021 ansöka till Naturvårdsverket senast 31 mars 2020. FTI håller för fullt på att förbereda sin ansökan.

- Som jag ser det är samverkan en absolut ledstjärna i processen. För att kunna bygga effektiva insamlings- och återvinningssystem – med cirkularitet och miljönytta som huvudprioriteringar – behöver många aktörer jobba så konstruktivt som möjligt med varandra. Det hållbara samhället måste vi skapa tillsammans.

Balans för att uppnå optimal miljönytta

- Därför uppskattar jag att ansvarig minister, Isabella Lövin, slagit an en så pragmatisk ton. Hon har exempelvis, på en fråga om tidningar, betonat att reglerna inte är detaljstyrande och att det ”finns alla förutsättningar för de som ska tillhandahålla insamlingssystemen att utforma dem kostnadseffektivt”. För att nå optimal miljönytta behöver vi ha balans mellan tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Då tror jag att denna lösningsfokuserade hållning är precis vad som behövs, säger Håkan Ohlsson.

Han kommer framöver att möta en lång rad beslutsfattare på lokal och nationell nivå för att aktivt driva dialogen vidare.

- Jag ser fram emot många spännande samtal. Jag upplever att intresset nu är större än någonsin för att utveckla återvinningen och säkra de cirkulära materialströmmarna. Effektiv återvinnig är en viktig nyckel för att lösa de klimat- och miljöutmaningar som vi står inför, säger Håkan Ohlsson.

Har inga servicemeddelanden...