2019-12-06

DN Debatt i veckan

I början av veckan gick Avfall Sverige ut i DN Debatt med en artikel med rubriken ”Pappersbranschen vägrar införa en bättre tidningsinsamling”. Innehållet i artikeln har bemötts från flera håll och Avfall Sveriges argumentation har blivit starkt ifrågasatt.

Begränsad efterfrågan av fastighetsnära insamling av tidningspapper

I en replik skriver Thomas Broberg, forskare i nationalekonomi vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE), Umeå universitet, att stödet för fastighetsnära insamling av tidningspapper är begränsat. Thomas utgår ifrån en enkätundersökning genomförd i Umeå kommun som undersöker vad villahushållen tycker om olika insamlingssystem för återvinning. Undersökningen visar att bara en tredjedel av de villahushåll som tillfrågats efterfrågar fastighetsnära insamling, och att 42 procent hävdar att en sådan insamling inte skulle underlätta för dem. En anledning är att många av de tillfrågade lämnar förpackningsavfall och tidningar i samband med andra ärenden. Undersökningen visar också att ökat vardagskrångel och mer tung trafik i villakvarter kan förta nyttan med ökad service.
Repliken "Inte säkert att fastighetsnära tidningsinsamling är bättre" (öppnas i nytt fönster)

Konsekvenser för medielandskapet och bakslag för den cirkulära ekonomin

I en annan replik skriver företrädare för medier, grafisk industri och insamlingsföretag att en ökad press på tidningsbranschen i form av krav att erbjuda ett utbyggt insamlingssystem kommer leda till dramatiskt ökade kostnader. Konsekvensen blir flera nedläggningar av lokala nyhetsaktörer, ökade abonnemangskostnader för tidningsläsare och färre aktörer och medborgare som deltar i samhällsdebatten. Ett fördyrat retursystem med höjd kostnad på returpapper innebär dessutom att återvunnet papper blir mindre attraktivt att använda, vilket innebär ett bakslag för den cirkulära ekonomin. De poängterar också att Sverige är det land i världen som återvinner mest tidningar och returpapper.
Repliken "Utbyggt insamlingssystem kan tvinga tidningar att lägga ner" (öppnas i nytt fönster)

Miljönyttan i fokus vid utvecklingen av framtidens insamlingssystem

FTI tycker att det här är viktiga och intressanta inspel i debatten. När vi nu utvecklar framtidens system för insamling måste hänsyn tas till fler parametrar än tillgänglighet. En balans mellan tillgänglighet, konkurrenskraft och flexibilitet krävs för att systemet ska nå mesta möjliga miljönytta.

Har inga servicemeddelanden...