2019-12-10

Halvvägs genom samrådsprocessen

Vår mötesintensiva samrådsperiod fortsätter. Vi har i dagsläget träffat 148 kommuner på förberedande samråd och genomfört 60 formella samråd.

Information kring digitala samråd har gått ut till samtliga kommuner som vi har den typen av samråd med, och där ser vi att många har kommit igång med processen.

Vår ansökan för att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem ska lämnas in till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2020, och planeringen av samråd sträcker sig fram till och en liten bit förbi det datumet.

- Vi är just nu ungefär halvvägs igenom våra planerade samråd. Det är oerhört intensivt och kräver en hel del pusslande att ha så här många möten under en så begränsad tid. Men det är också mycket givande, vi upplever att vi i de flesta fall har en riktigt bra dialog och får bra input när vi nu utformar framtidens system för insamling och återvinning, säger Henrik Nilsson, projektledare för TIS på FTI.

Har inga servicemeddelanden...