2019-12-19

FTI laddar inför julen

När det nu lackar mot jul håller vi på Förpacknings- och tidningsinsamlingen på att förbereda oss för fullt. Julen innebär vanligtvis att väldigt stora mängder förpackningar behöver samlas in på kort tid. Inte minst blir belastningen på återvinningsstationerna mycket hög.

- För insamlings- och återvinningssystemet är detta den verkliga toppen under året. Volymerna blir betydligt större än de brukar vara, säger Håkan Ohlsson, VD på FTI.

- Det gläder oss självfallet att så många konsumenter är så noga med att lämna sina tomma förpackningar till återvinning. Engagemanget för cirkularitet, klimat och miljö är fantastiskt! Men för oss innebär den här perioden också en stor logistisk utmaning.

För att möta den väntade anstormningen arbetar FTI med ett intensivt schema för tömning av återvinningsstationerna. Det finns dessutom en beredskap för att göra extra insatser vid stationer som trots det blir fulla.

- I grunden har vi en god planering för våra cirka 5000 återvinningsstationer runtom i landet. Men det finns en risk för att vissa återvinningsstationer ändå blir överbelastade. Volymerna blir helt enkelt för stora, trots att vi i vissa fall tömmer stationer ett par gånger per dag. Vi ser gärna att konsumenterna kontaktar oss direkt och berättar om en station behöver tömmas eller städas och vi ska jobba för att snabbt sätta in insatser där det behövs. Vi har personal som jobbar under alla dagar, och du kan anmäla en station hos oss antingen via telefon, eller via vår webb. På webben kan du också se information om när en station tömdes senast och när den ska tömmas nästa gång.

- Vi planerar så gott vi kan för att hantera den utmaning som står inför. Vi uppskattar verkligen om alla våra återvinnare bidrar när det gäller att vika ihop förpackningar, undvika att ställa saker utanför behållarna och om möjligt vänta några dagar med att ta förpackningarna till återvinningsstationen. Det skulle vara till stor hjälp, säger Håkan Ohlsson.

Har inga servicemeddelanden...