Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar och tidningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en entreprenör och FTI ser till att det insamlade materialet återvinns.

FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

2013 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige, inkluderat insamling från restauranger och storhushåll.

19.50 kG

förpackningar av Glas

12.40 kG

förpackningar av papper

5.27 kG

förpackningar av Plast

1.59 kG

förpackningar av Metall

31.50 kG

Tidningar

2020 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,6 kg

förpackningar av GLas

16,9 kG

förpackningar av papper

8,7 kG

förpackningar av plast

1,8 kG

förpackningar av metall

13,6 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...