För dig som bor i småhus

Tycker du att det låter skönt att kunna lämna förbrukade förpackningar till återvinning på din egen tomt?

Tanken är att det ska bli så i framtiden. Vår ambition på FTI är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus.

I början av februari 2021 meddelade Miljödepartementet att de ska genomföra en intern utredning för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen är nu ute på remiss och svar ska lämnas senast den 7 februari 2022. Beslut förväntas tas under våren/sommaren 2022. Tills vidare kommer den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar fortgå. 

För FTI innebär det att vårt insamlingssystem med ca 5000 återvinningsstationer samt den bostadsnära insamling som i dag erbjuds via kommuner eller avfallsföretag tillsvidare kommer att fortsätta drivas på samma sätt som idag.


Bild på villa
Har inga servicemeddelanden...