Tips för dig som ska införa FNI

Det finns många saker som är bra att tänka på när man inför FNI i flerbostadshus. Här har vi listat ett par tips för:

  • Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall, därför bör avfallsutrymmet ligga så nära bostäderna som möjligt.
  • Alla avfallsslag bör kunna lämnas på samma ställe fast i olika behållare. Utrymmet bör placeras strategiskt där boende passerar naturligt.
  • Storleken på avfallsutrymmet bestäms av hur många kärl ni behöver. Det är bra om det finns flexibilitet så att ni kan ändra antalet kärl under resans gång om annat behov uppstår.
  • För att ge entreprenörens personal en bra arbetsmiljö försök se till att gångvägarna där sopkärlen ska rullas är utan trappsteg och på hårdgjord yta. Det är bra om avstånden så korta som möjligt och är transportvägarna tillräckligt breda och anpassade för sopbilen att komma fram.
  • Tänk på att avfallsutrymmet bör utformas så att det är enkelt att hålla rent, att det finns god ventilation och bra belysning

Söker du mer information? Här kan du ladda ned Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta oss på fni@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...