Goda exempel på FNI

Det finns redan många bostadshus med FNI, antingen i bostadshusen eller i anslutning till husen. Allt fler fastighetsägare väljer att satsa på FNI, fastighetsnära insamling, för att öka insamlingsgraden hos invånarna. På den här sidan kan du läsa om några som redan tagit steget mot en bättre miljö genom att införa FNI i deras bostadshus och hur de gick tillväga vid införandet.

Har inga servicemeddelanden...