VAnliga frågor och svar om fni för dig som bor i lägenhet

Här kan du hitta de vanligaste frågorna och svaren kring fastighetsnära insamling för dig som bor i lägenhet. Hittar du inte svaret på din fråga här, kontakta oss.

Har du frågor om hur specifika förpackningar sorteras, sök svaret i vår sorteringsguide.

Vad är FNI?

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns. FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Hur kan vi i vår bostadsförening få FNI?

Det är upp till fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen huruvida FNI ska införas i ett flerbostadshus genom att skriva avtal med en avfallsentreprenör. Ni kommer i kontakt med de vi har avtal med genom att fylla i en intresseanmälan för fastighetsägare.

Vilka avfallsentreprenörer har avtal med er?

De avfallsentreprenörer som har avtal med oss på FTI, och som därmed säkerställer att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt listas på vår webbplats. Se avfallsentreprenörer som har avtal med oss.

Varför bör min bostadsrättsförening införa FNI?

Fler hushåll behöver sortera för att vi ska nå de nya målen 2020. Det kan vi göra genom att ge bättre tillgänglighet via FNI som ökar servicegraden och gör det enklare för kommunens invånare att lämna sina förpackningar till återvinning. Plockanalyser som görs i kommunerna visar att cirka 30% av hushållssoporna/restavfallet består av förpackningar. Genom att införa FNI blir det enklare att sortera eftersom man sorterar förpackningar och annat hushållsavfall direkt i anslutning till hemmet.

Hur kommer jag som fastighetsägare igång med FNI?

Vi har samlat våra bästa tips här.

Hur beräknar jag hur många kärl som behövs för FNI i flerbostadshus?

Du hittar all vår information om detta här.

Om vi inför FNI, hur vet jag då att det gör skillnad i det stora hela?

Vi vet att man gör skillnad med FNI, återvinningen ökar i kommunen när du för återvinningen närmare invånarna. En undersökning FTI har gjort med SIFO visar att 69% av de boende källsorterar fler av någon eller några förpackningstyper sedan de fått FNI.

Vad händer med all insamling? Vad blir det till exempel av pappersförpackningarna som jag lämnar till återvinning?

Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Efter det tas pappersavfallet tillvara som energi genom förbränning. Mer information om återvinningsprocessen hittar du här.

Vad händer med materialet jag samlat in när det lämnar mitt kärl?

Den avfallsentreprenör som har avtal med kommunen tömmer och hämtar ditt avfall. FTI ansvarar för att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet återvinns på samma sätt som det som lämnas på våra återvinningsstationer. Mer information om hur insamlingen och återvinningen går till hittar du här.

Hur ofta töms kärlen?

Det är något som sker enligt överenskommelse med den entreprenör som anlitats.

Är det ni på FTI som tömmer kärlen?

Nej det sköts av den avfallsentreprenör som ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening skrivit avtal med.

Vem är det som står för kostnaden för FNI?

Entreprenören får en transparent ersättning, som är lika för alla, av oss för att de hämtar materialet vid din fastighet och FTI garanterar materialåtervinningen. Läs mer om ersättningen här.

Vad är det mer, utöver hämtningen av materialet, som kostar?

Utöver hämtningen är det bl.a. iordningställande av insamlingsplats, införskaffandet av behållare, städning, underhåll och löpande information till boende som utgör kostnader.

Har inga servicemeddelanden...