Så här funkar FNI

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns.

Idag har nära 40 procent av sveriges befolkning FNI. Det finns olika lösningar för FNI beroende på om du bor i småhus eller ett flerbostadshus.

För flerfamiljshus hämtas förpackningsavfallet i ett avfallsutrymme i fastigheten. Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som anlitar en entreprenör som hämtar förpackningsavfallet. För småhus lämnas förpackningsavfallet i flerfackstunnor vid tomtgränsen. Kommunen kan välja att själva hämta avfallet hos villaägaren eller att anlita en entreprenör för upphämt­ningen.

Förpackningar som samlas in via FNI skickas till återvinning där FTI garanterar, via våra kontrakterade anläggningar, att materialet återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Enkelt att komma igång

När FNI har införts är det enkelt att komma igång, det enda du behöver göra är att fortsätta sortera förbrukade förpackningar för sig och hushållssopor för sig. Sedan lämnar du förpackningarna i ett kärl utanför din bostad/i din bostads återvinningsrum, kanske i samband med att du går ut med dina hushållssopor. FNI kräver inget mer av dig än att du lämnar rätt material i rätt kärl.

Sortering i fyrfackskärl
Har inga servicemeddelanden...