2020-01-22

Ett bra system ska göras ännu bättre

Systemet för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar ska reformeras. 2018 genomförde regeringen, genom två nya förordningar, en uppdatering av regelverket. Den som vill driva ett insamlingssystem från januari 2021 ska ansöka till Naturvårdsverket senast i mars 2020.

Systemet för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar ska reformeras. 2018 genomförde regeringen, genom två nya förordningar, en uppdatering av regelverket. Den som vill driva ett insamlingssystem från januari 2021 ska ansöka till Naturvårdsverket senast i mars 2020.

På FTI, som ägs gemensamt av producenterna, svarar vi sedan 25 år tillbaka för detta system. Vi gör det utifrån ett tydligt producentansvar. För oss är det en självklarhet att se till att de förpackningar och tidningar som sätts på marknaden ska insamlas och återvinnas så mycket och så effektivt som möjligt. Ju fler förpackningar som via återvinning kan omvandlas till nya förpackningar – desto bättre. Att skapa cirkulära materialflöden är en avgörande nyckel till att kunna bygga ett hållbart samhälle.

Så långt har vi lyckats riktigt bra. Det svenska insamlings- och återvinningssystemet hör till de främsta i världen. 3 av 4 förpackningar återvinns. 78% av konsumenterna anser att deras återvinning är lättillgänglig. För tidningar rapporterar pappersbranschen in statistik till Naturvårdsverket. Statistiken ger en god bild av återvinningsgraden, som i dag uppskattas ligga över 90 procent.

När de nya reglerna nu ska genomföras i skarpt läge vill vi naturligtvis fortsätta ta ansvar. Vi håller som bäst på att förbereda vår ansökan. En förutsättning för att få igenom en ansökan är att man ska ha genomfört dialoger med Sveriges alla kommuner. Detta är vi nu mitt inne i. Processen är nyttig och konstruktiv. Vi har inte i alla delar samma utgångspunkter som avfallsaktörerna, men vi har självfallet ambitionen att insamlingen i sin helhet ska fungera smidigt och rationellt i alla delar av landet. För vår ansökan har inspelen från kommunerna en stor roll.

Det är mycket viktigt – inte minst för klimat och miljö – att uppgraderingen av insamlings- och återvinningssystemet blir framgångsrik. Vi har fokus på att optimera miljönyttan och är helt inriktade på att göra ett bra system ännu bättre. Det vinner alla på.

Har inga servicemeddelanden...