2020-01-23

Träffa oss på Förskoledagarna!

Den 30-31 januari kan du träffa oss på Förskoledagarna i Stockholm. Kom förbi vårt bord och prata med oss om Materialvärlden och vårt pedagogiska material riktat till barn i förskoleåldern.

Årets tema för Förskoledagarna är "Hållbar förskola" med syftet att ge både förskollärare och rektorer inspiration och verktyg för sitt hållbarhetsarbete. Här ser vi på FTI att information om återvinning är en viktig del. Vårt kostnadsfria utbildningskit lär barn om återvinning på ett lekfullt sätt och får dem att känna att de kan vara med och skapa en mer hållbar värld.

Förskoledagarna är en mässa som riktar sig till rektorer, förskollärare och annan personal inom förskolan. Hoppas att vi träffas där!

Materialvärlden, vårt pedagogiska material riktat till barn

Läs mer om Materialvärlden på materialvärlden.se

Har inga servicemeddelanden...