2020-02-06

Insamlingsstatistiken för 2019 presenteras 4 mars

Återvinningsåret 2019 är över. Nu håller vi som bäst på att sammanställa insamlingsstatistiken från våra återvinningsstationer och från de hushåll som har avtal med oss om fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Den 4 mars presenteras insamlingsresultat per kommun.

Som en viktig del vid beräkningen av hur duktiga vi i Sverige är på att återvinna förpackningar och tidningar redovisar vi på FTI föregående års insamlingsresultat i slutet av februari eller början av mars. Insamlingsstatistiken visar hur mycket förpackningar och tidningar som lämnats in för återvinning på FTI:s återvinningsstationer eller via fastighetsnära insamling. Statistiken presenteras nationellt samt per kommun den 4 mars.

Har inga servicemeddelanden...