Piktogram

Vår märkning av förpackningar och tidningar ska underlätta för konsumenterna att sortera rätt. Den är utformad för att fungera både på förpackningar och på återvinningskärl.

Piktogrammen tydliggör med olika färger och grafiska illustrationer vilket materialslag som ska lämnas var.

Hämta piktogrammen

Piktogrammen för återvinningskärl finns att hämta i vår bildbank. Just nu är denna del under uppdatering men piktogrammen kommer att finnas där inom kort.

För producenter finns versioner av piktogrammen för förpackningar

FTI:s piktogram för återvinningskärl och förpackningar

Information om märkningen

Piktogrammen för förpackningar är en del av ett större system där avfallsbranschen i Norden beslutat om ett gemensamt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och producenterna.

Har inga servicemeddelanden...