Piktogram

Vår märkning av förpackningar och tidningar ska underlätta för konsumenterna att sortera rätt. Den är utformad för att fungera både på förpackningar och på återvinningskärl.

Piktogrammen tydliggör med olika färger och grafiska illustrationer vilket materialslag som ska lämnas var.

Hämta piktogrammen

För återvinningskärl hänvisar vi till våra märkningsdekaler där piktogrammen finns avbildade.

För producenter finns piktogrammen för förpackningar.

Hämta färgkoder för pictogrammen (pdf).PDF

FTI:s piktogram för återvinningskärl och förpackningar

Information om märkningen

Piktogrammen för förpackningar är en del av ett större system där avfallsbranschen i Norden beslutat om ett gemensamt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och producenterna.

Har inga servicemeddelanden...