2020-02-28

FTI välkomnar Patent- och marknadsöverdomstolens beslut

Den 28 februari 2020 meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen att den ger FTI rätt i målet mot Konkurrensverket.

Domstolen konstaterade att det inte är omöjligt eller orimligt svårt för en konkurrent att etablera ett parallellt insamlingssystem och att FTI därmed hade rätt att säga upp ett avtal med TMR om tillgång till FTI:s insamlingssystem. Konkurrensverkets beslut mot FTI upphävs därför av domstolen. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut går inte att överklaga.

- Vi har tagit emot beslutet med lättnad. Det har varit en principiellt viktig fråga för FTI att få prövad och vi har lagt ner mycket tid på att komma till botten med frågan. Enligt vår uppfattning medför beslutet att avtalad uppsägningstid redan har löpt ut per i dag i och med att Patent- och marknadsöverdomstolen klargjort att vi inte haft någon skyldighet att återkalla vår uppsägning, säger Håkan Ohlsson, VD på FTI.

FTI har byggt upp insamlingssystemet som delvis består av ca 5000 återvinningsstationer i hela Sverige. Det är även FTI som ansvarar för att återvinningsstationerna töms, städas och underhålls.

Har inga servicemeddelanden...