2020-03-04

FTI presenterar insamlingsresultatet 2019

Mängden förpackningar som lämnades in till återvinning i Sverige under 2019 ökade jämfört med året innan. Det visar statistiken för FTI:s insamling från svenska hushåll. Statistiken finns tillgänglig per kommun.

Varje person i Sverige lämnade i genomsnitt in 62 kilo förpackningar och tidningar till återvinning under förra året. Sammanlagt blir det 643 000 ton förpackningar och tidningar, vilket motsvarar 3 405 fotbollsplaner.

- Det är fantastiskt att viljan att återvinna är så stor! Sverige är ett av de bästa länderna i Europa på återvinning, men vi behöver bli ännu bättre. Här kan alla bidra. Varje insamlad förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Medan mängden förpackningar ökar stadigt, minskar mängden tidningar som lämnas till återvinning i likhet med tidigare år, som en följd av förändrade medievanor.

Se statistiken för din kommun

Har inga servicemeddelanden...