2020-03-13

Så hanterar FTI Coronaviruset

FTI följer kontinuerligt utvecklingen kring Coronaviruset Covid-19 och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter.

Det övergripande målet för oss är att ta hand om våra medarbetare och se till att insamlingen fungerar så att vi kan hålla en hög servicenivå till allmänheten och säkerställa en fortsatt hög återvinning.

 • Alla medarbetare uppmanas att följa de rekommendationer som finns kring noggrann hygien för att minska spridningsrisken, exempelvis att tvätta händerna och använda handsprit.
 • Medarbetare som känner sig sjuka ska stanna hemma.
 • Vi är restriktiva med att delta i större konferenser och events.
 • Vi förbereder oss för en situation där samtliga medarbetare arbetar hemifrån.
 • Vi uppdaterar kontaktlistor till medarbetare, entreprenörer och andra centrala kontakter.
 • Vi jobbar aktivt med vår kontinuitetshantering för att säkerställa verksamheten för insamling och återvinning.

För mer information vänligen kontakta oss på 08-566 144 00.

 

 

FTI and actions related to the Corona virus/Covid-19

FTI continuously monitors the development of the Corona virus/ Covid-19 and follows the recommendations and guidelines from the relevant authorities.

Our main priority is to care for our employees and to maintain the operations so that we can keep a high level of service to the public.

 • All employees are encouraged to follow the recommendations on accurate hygiene to reduce the risk of spreading, such as washing their hands and use hand sanitizer.
 • Employees who feel sick should stay at home.
 • We are restrictive in attending major conferences and events.
 • We are preparing for a situation where all employees work from home.
 • We update contact lists to employees, contractors and other key contacts.
 • We work actively with our continuity management to ensure collection and recycling operations.


For more information please contact us on +46 (0)8-566 144 00.

 

Har inga servicemeddelanden...