2020-03-24

Uppdatering kring Corona-viruset

Coronaviruset är en utmaning för hela samhället. Vi på FTI arbetar just nu som vanligt med att samla in förpackningar och tidningar och hoppas kunna fortsätta så.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen kring Coronaviruset och följer rekommendationer och riktlinjer från berörda myndigheter. Vårt övergripande fokus är att ta hand om våra medarbetare och se till att insamlingen fungerar så bra som möjligt. Vi för en nära dialog med våra entreprenörer och andra samarbetspartners. Det är omöjligt att förutse alla risker och konsekvenser som kan uppstå från det läget vi har idag, men vi bedömer att vi har en fungerande kontinuitetsplanering och arbetar med att ta hänsyn till och planera för möjliga scenarios genom hela kedjan.

Våra medarbetare arbetar nu hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Så långt det är möjligt, så avstår vi från resor i tjänsten och har digitala möten istället för fysiska.

Just nu har vi längre leveranstider för våra utskick av dekaler och förskolekit för Materialvärlden. Vi är tacksamma för er förståelse gällande detta.

För mer information, eller vid frågor och funderingar, kontakta oss på 08-566 144 00

Har inga servicemeddelanden...