2020-04-01

Ansökan är inlämnad

FTI har nu skickat in sin ansökan om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem till Naturvårdsverket. I väntan på beslut jobbar vi framåt med förberedelser och dialog med olika parter.

Det har hänt otroligt mycket på de drygt 18 månader som gått sedan vi startade upp vårt så kallade TIS-projekt, med målet att ansöka om och få tillstånd att bedriva insamling även efter 1 januari 2021.

Det har varit intensivt. Vi har haft mängder av möten med olika intressenter, lyssnat in och anpassat och baserar nu vår ansökan på en annan teknisk lösning än den vi hade när vi påbörjade vår samrådsturné med Sveriges kommuner för ett år sedan. Processen har varit nyttig på många sätt och vi ser fram emot att fortsätta den resa som vi påbörjade för mer än 25 år sedan när vi började samla in förpackningar och tidningar och etablerade systemet med återvinningsstationer över hela Sverige.

En spännande förändring väntar
Såsom vi ser det står vi inför den kanske mest spännande och omfattande förändringen av insamlingsarbetet sedan starten, när vi nu under de kommande åren ska utveckla systemet för att komma närmare konsumenterna genom att samla in förpackningar bostadsnära.

Den kanske vanligaste frågan som vi fått under projektets gång handlar om den tekniska delen av lösningen. Här konstaterar vi i vår ansökan att vi avser att erbjuda bostadsnära insamling för samtliga materialslag på förpackningssidan, dvs pappers-, plast, metall- och glasförpackningar. Det kan låta enkelt, men handlar inte om en lösning, utan om många varianter, anpassade för att passa förutsättningar i olika kommuner.

I väntan på beslut
Vi vet ännu inte när vi kommer att få besked kring vår ansökan, men kommer att ha en pågående dialog med Naturvårdsverket under handläggningstiden. Parallellt med detta lägger vi nu planen för resten av året. Fokus ligger på att komma i mål med avtal kring befintlig fastighetsnära insamling och att se över avtal för insamlings- och omlastningsplatser.

Längre fram under året kommer vi också att söka avtal och avsiktsförklaringar med de kommuner som vi nu fokuserar på för att uppnå förordningarnas krav på att kunna erbjuda bostadsnära insamling till 60% av bostadsfastigheter från 1 januari 2021. Vi kommer att göra allt vi kan för att nå de mål som är uppsatta, men vi ser att det kommer att krävas ett stort engagemang även från andra aktörer för att målen ska kunna nås. Det handlar dels om arbete kopplat till att harmoniera med befintliga entreprenader och avtal. Men det handlar också om att vi ser att vi behöver göra stora satsningar på kommunikation till konsumenter, kommuner och fastighetsägare för att öka kunskapen och skapa förutsättningar för ett förändrat och förbättrat återvinningsbeteende.

Vi ser fram emot den kommande resan - tillsammans kan vi göra skillnad!

Har inga servicemeddelanden...