Om förpackningsavgifter

Principen för förpackningsavgifter är enkel, varje förpackning ska bära sin egen kostnad.

Insamlingen och återvinningen av förpackningar finansieras av förpackningsavgifter. Upplägget för avgifterna är att varje förpackning bär sin egen kostnad, något som förklarar att avgifterna skiljer sig åt mellan olika materialslag.

Tanken är att det inte ska förekomma någon finansiering mellan material, eller mellan verksamhetsförpackningar, serviceförpackningar och hushållsförpackningar.

Vidare har alla företag har samma avgiftsstruktur. Det förekommer inga förhandlingar om avgifter, utan grundprincipen är det som styr - kostnaden för att samla in och behandla en förpackning från en liten producent är samma som för en stor producent.

Differentierade avgifter driver utvecklingen framåt

I april 2019 införde vi differentierade avgifter för plastförpackningar och den 1 januari 2020 började samma sak gälla för pappersförpackningar. Tanken med differentierade avgifter att det ska kosta mer att sätta en förpackning på marknaden som är svår att återvinna, än en som är designad för att kunna materialåtervinnas. Genom att skapa ett tydligt ekonomiskt incitament driver vi utvecklingen på fler återvinningsbara förpackningar framåt.


Har inga servicemeddelanden...