Vårt erbjudande - vi finns med dig i alla delar av kedjan

Cirkulära materialflöden uppnår vi när alla delar av återvinningskedjan fungerar. Det är först när de förpackningar som sätts på marknaden, samlats in, återvunnits och använts i nya produkter, som vi har slutit cirkeln och skapat maximal miljönytta.

Vi på FTI finns här för dig och ditt företag - i alla delar av kedjan.

Med vår erfarenhet och gedigna kunskap guidar vi er genom i alla steg av återvinningskedjan. Vi säkerställer att ni uppfyller ert producentansvar. Som ansluten till oss erbjuder vi utbildning och rådgivning kring design för återvinningsbarhet. Vi har förpackningsmanualer för flera materialslag som innehåller konkreta råd för hur ni kan ta fram så återvinningsbara förpackningar som möjligt.

Tillsammans med materialbolagen som är våra ägare följer och driver vi utvecklingen av teknik och processer framåt, och vi jobbar aktivt för att se till att efterfrågan på återvunnet material hela tiden ska öka.

Anslut dig till oss och bli en del av kedjan.Tillsammans kan vi göra skillnad!

Cirkel som visar hur vi stöttar i alla delar av kedjan
Har inga servicemeddelanden...