Märk dina förpackningar

Märkningen för förpackningar och tidningar har uppdaterats för att bli ännu tydligare. Märkningen är utformad så att samma symbol ska finnas på både förpackningar och på kärl i miljörum eller på återvinningsstationer. Allt för att underlätta för konsumenterna att sortera rätt.

Tanken är att ha en enhetlig märkning som fungerar som en röd tråd genom hela återvinningsresan.

Märkningen är en del av ett större system där avfallsbranschen i Norden beslutat om ett gemensamt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och de som producerar förpackningar.

Vissa justeringar har gjorts för att systemet ska anpassas till svenska förhållanden. Har du förpackningar som säljs i flera nordiska länder är det viktigt att notera att det kan finnas skillnader i användning mellan de nordiska länderna.

Tillgång till piktogram

Här hittar du piktogrammen för att märka dina förpackningar. De kan laddas ner som cmyk-anpassade eps-filer genom att klicka på bilderna nedan, har du behov av andra format är du välkommen att kontakta oss!

Piktogram för färgade flasförpackningar
Piktogram för ofärgade flasförpackningar
Piktogram för metallförpackningar
Piktogram för pappersförpackningar
Piktogram för tidningar
Piktogram för plastförpackningar
Piktogram för färgade flasförpackningar
Piktogram för ofärgade flasförpackningar
Piktogram för metallförpackningar
Piktogram för pappersförpackningar
Piktogram för tidningar
Piktogram för plastförpackningar


Hänvisa också gärna på förpackningen till www.ftiab.se för mer information om återvinning.

Instruktioner för användning:

Symbolen kan skalas upp och ned till andra storlekar för att anpassas till förpackningen.

Symbolen får användas med eller utan text. Förpackningsslaget i text placeras alltid utanför det färgade fältet, antingen under eller vid sidan om, beroende på vad som passar bäst för formatet på förpackningen.

Färger

Färgkoder för nya märkningen på produkter

Färgerna får inte ändras eftersom systemet är utformat i färgkategorier efter gemensamma egenskaper. Ett alternativ är att använda den svart-vita versionen.

Storlek

Rekommenderad minsta storlek på symbolen är 10 mm. På väldigt små förpackningar kan höjden på symbolen i undantagsfall minskas, minimumstorlek är höjd 6 mm.

Fraktionsnamn/förpackningsnamn

Till varje ikon hör ett fraktionsnamn (förpackningsnamn).

 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Tidningar

Teckensnitt

Förpackningsnamnet skrivs i teckensnittet D-Din condensed bold, satt i versaler (kan laddas ned gratis på https://www.fontsquirrel.com/ fonts/d-din).


Komplettering med text - sorteringsanvisningar

För att underlätta för konsumenter att sortera rätt, bör förpackningar märkas med tydliga sorteringsanvisningar.

Vi rekommenderar:
Sortera som (materialslag)förpackning, gärna kombinerat med aktuellt piktogram.

Om utrymmet inte tillåter det, bör man skriva ut (materialslag)förpackning, dvs plastförpackning, pappersförpackning, ofärgad glasförpackning etc.

Förpackning med flera komponenter som ska separeras enkelt
Om förpackningen består av flera komponenter som enkelt kan separeras, exempelvis ett plastlock på en pappersförpackning, ska dessa källsorteras var och en för sig. I dessa fall bör även sorteringsanvisning för locket skrivas ut på förpackningen enligt:
Skruva av korken och sortera som plastförpackning. Förpackningen källsorteras som pappersförpackning.

Om förpackningen består av flera delar av samma materialslag bör det skrivas en sorteringsanvisning även för det, exempel avser plastflaska med plastkork:
Skruva av korken och sortera både kork och flaska som plastförpackning.


Översättning till engelska

 • Färgade glasförpackningar - Coloured glass packaging
 • Ofärgade glasförpackningar - Clear glass packaging
 • Metallförpackningar - Metal packaging
 • Pappersförpackningar - Paper packaging
 • Plastförpackningar - Plastic packaging
 • Tidningar – Newspapers

Har du frågor kring den nya märkningen och hur du kan använda dem på dina produkter?

Hör av dig till kund@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...