Dagens insamlingssystem - och morgondagens

Insamlingssystemet är producentansvar i praktiken.

Dagens insamlingssystem - återvinningsstationer står för merparten av insamlingen

Förpackningar och tidningar samlas in via insamlingssystem. Dagens insamlingssystem består av våra cirka 5 000 återvinningsstationer som finns utspridda över hela landet. Konsumenter kan där lämna förpackningar och tidningar i olika behållare och det är på så sätt som merparten av alla förpackningar och tidningar från hushållen samlas in i dag.

En annan variant när det gäller insamlingssystem för hushåll är fastighetsnära insamling i form av exempelvis fyrfackskärl på uppfarten eller insamlingskärl i miljörum i flerbostadshus.

Barn som stoppar in förpackningar på återvinningsstation


Morgondagens insamlingssystem - nu flyttar insamlingen närmare konsumenten

2018 antog regeringen nya förordningar som innebär ett utökat producentansvar och med det nya krav både på dig som producent och på oss som insamlingssystem. Målet med de nya förordningarna är att uppnå högre materialutnyttjandegrader.


För dig som producent

De nya förordningarna innebär en rad förändringar för dig som producent. En ny producentdefinition, och nya och förändrade ansvar kring rapportering av insamlat material respektive satt på marknaden är ett par av de viktigaste punkterna för dig att känna till. Som producent måste du vara ansluten till ett tillståndspliktigt insamlingssystem från 1 januari nästa år, alternativt själv ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem.

För oss som insamlingssystem

För oss som insamlingssystem är en av de största förändringarna kravet på att man för att få bedriva insamling efter 1 januari 2021 behöver ha tillstånd från Naturvårdsverket.

För att få tillstånd krävs att systemet är enkelt, rikstäckande och samlar in förpackningar av de vanligast förekommande materialslagen. Systemet ska dessutom vara lämpligt, vilket i det här sammanhanget innebär att kunna erbjudas minst 60 procent av landets bostadsfastigheter kostnadsfri borttransport redan från 1 januari 2021 och målet är 100 procent år 2025.

För FTI är det här den största reformen sedan starten. Att på kort tid bygga ut dagens fastighetsnära insamling till att kunna erbjuda bostadsnära insamling till 60 procent av bostadsfastigheterna innebär en stor omställning.

När det gäller återvinningsstationerna tror vi inte att dessa kommer att försvinna utan finnas krav i en modifierad form. Baserat på de kommuner som har väl utbyggd fastighetsnära insamling idag ser vi att mängden förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationerna minskar med cirka 50 procent när man erbjuds fastighetsnära insamling, men att skrymmande sällanförpackningar och annat ändå skapar ett behov.

Vi lämnade in vår ansökan om att få tillstånd den 31 mars 2020. Vi väntar nu på beslut från Naturvårdsverket.

Läs mer om projektet och arbetet som lett fram till vår ansökan här


Fyrfacktunnor vid villa
Har inga servicemeddelanden...