Vem räknas som producent?

Enligt förpackningsförordningen definieras är producenter med producentansvar som följande:

"Den som yrkesmässigt fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara, för in en förpacknad vara till Sverige, tillverkar en förpackning i Sverige eller för in en förpackning till Sverige”.

Även serviceförpackningar (tidigare tillverkarförpackningar) ingår. Med för in i Sverige avses i förordningen både import och införsel.

ÄR DU OSÄKER PÅ OM DITT FÖRETAG HAR PRODUCENTANSVAR?

Vi har tagit fram en checklista som du kan gå igenom för att se om ditt företag har producentansvar eller inte:

1. Importerar eller för ni in något från annat land, dvs köper ni in varor från utländsk leverantör? (Gäller både varor ni säljer vidare och eventuella råvaror.)

Om ja så har ni producentansvar. Du måste redovisa för alla förpackningarna runt varorna, såväl ytter- som innerförpackningar.

2. Köper ni förpackningar för egen fyllning/inpackning/ompackning?

Om ja, så har ni ett producentansvar. Du ska redovisa för de förpackningar ni köper in. Ta inte med de förpackningar som er leverantör eventuellt redan betalat för.

Om du svarat nej på båda frågorna ovan har du inget att redovisa för. Då kanske en anslutning till FTI inte är nödvändig? Kontakta oss gärna för en avstämning.

3. Exporterar ni eller för ut till annat land?

Om ja, tänk då på att du inte ska redovisa det som exporteras/förs ut till annat EU-land. Om ni exporterar förpackningar eller varor där er leverantör redan har betalat förpackningsavgiften har ni rätt att få avgiften tillbaka.

Behöver ni hjälp?

Våra kundansvariga gör även besök hos företag för att hjälpa till att säkerställa att redovisningarna är rätt. Kontakta oss om du önskar ett besök.


Har inga servicemeddelanden...