Design för återvinning

Grunden för återvinning läggs vid designen av förpackningen. De val som görs i designprocessen avseende materialval, lim, tryck och annat har stor påverkan på förpackningens väg framåt i processen.

Utbildning, manualer och rådgivning

Vi erbjuder utbildning, manualer och rådgivning kring design för återvinningsbarhet. Du vet väl om att vi har förpackningsmanualer för fyra materialslag med konkreta råd för hur du kan ta fram förpackningar som kan återvinnas? Du kan ladda ner manualerna via länken till vänster.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och vår erfarenhet till dig som är ansluten till oss. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera frågor kopplade till val i designprocessen.

Få förpackningar testade

När det gäller plastförpackningar finns det också en möjlighet att skicka in förpackningar till oss för att få dem testade med samma teknologi som används på Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning i Motala.

Förpackningsmanualer

Våra förpackningsmanualer metall-, pappers-, glas- och plastförpackningar får du tillgång till via länkarna till vänster.

PlastmanualenHar inga servicemeddelanden...