Kommunikation mot konsument

Kommunikation riktad mot konsument är en viktig del av vårt arbete på FTI. Kommunikationsarbetet utgår ifrån tre grundläggande mål:

  • Att främja insamlingsbeteende för att säkra att de långsiktiga målen om materialutnyttjande nås
  • Uppnå förordningarnas krav på informationsansvar och skapa förtroende för insamlings- och återvinningssystemet
  • Bygga ett starkt och respekterat varumärke.

Kampanjer och satsningar riktade till barn och unga

Vi arbetar på flera olika sätt, bland annat genom vår kampanj "Alla vinner när du återvinner" där vi vill tydliggöra effekterna av att återvinna, och genom Materialvärlden, som är vår satsning riktad mot barn i förskoleåldern som syftar till att lära dem om återvinning och få dem att känna att de kan påverka miljön och vara med och skapa en mer hållbar värld. Vi har också ett kapitel om återvinning i Natur- och miljöboken, ett läromedel för barn i mellanstadiet.

Foto på barn som kikar på Materialvärldens webbplats

Sorteringsblad, sorteringsguide och märkning för att underlätta för konsument

För att underlätta vid sortering har vi tagit fram ett märkningskoncept där tanken är att samma symbol ska finnas med i hela återvinningskedjan. För konsumenten innebär märkningen en ökad tydlighet och att det blir enklare att återvinna. För dig som producent är märkning ett sätt att tydligt visa ditt engagemang och ansvarstagande. 
Läs mer om märkningen här.

Vi har också tagit fram sorteringsblad som finns på mer än 25 språk, dessa kan laddas ner direkt från vår webbplats.
Här hittar du sorteringsbladen på olika språk

I vår sorteringsguide kan man söka på olika typer av förpackningar och direkt få svar på hur de ska sorteras.
Sorteringsguiden hittar du här

Kommunikation kring statistik och resultat i relation till målen

Vi lägger vikt vid att regelbundet kommunicera ut statistik kring insamlingsmängder och återvinningsgrader. Vi delar gärna med oss av fakta och siffror, och försöker få mediautrymme för att berätta hur vi i Sverige ligger till i relation till målen och hur både insamlingsledet och våra sorteringsanläggningar fungerar.
Här hittar du vår statistik

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring något som rör kommunikation mot konsument, vi berättar gärna mera!


Har inga servicemeddelanden...