Serviceförpackningar

För att undvika att alla butiker, storkök, restauranger, pizzerior, korvkiosker, konditorier, tvätterier, banker, kontor, odlare, bärplockare, äggproducenter med flera, måste ansluta sig till oss bara för att de "fyller" en förpackning, tar FTI istället ut avgiften av den som tillverkar och/eller importerar/inför själva förpackningen.

Vad räknas som en serviceförpackning?

Serviceförpackningar gick tiidgare under benämningen tillverkarförpackningar och kan vara bärkassar, pizza- och tårtkartonger, korv- och bärtråg, äggkartonger, gurkfilm, påsar på rulle för frukt och grönsaker, salladsbägare och andra förpackningar för hämtmat, vadderade påsar, omslagspapper på rulle i affärsverksamhet och mycket annat.

Dessa förpackningar kan vara av följande material: plast, EPS, cellofan, papper, kartong, wellpapp och aluminium. För dem gäller särskilda villkor. För mer utförlig information se kapitel 5 i FTI:s Anvisningar.

Vem betalar?

Huvudprincipen är att förpackningstillverkaren och förpackningsimportören (gäller även införsel) redovisar och betalar förpackningsavgiften. Detta gäller oavsett till vem förpackningarna säljs.

Det är dock möjligt att överlåta avgiftsplikten till företag i senare led, enligt nedan.

"Fyllaren" kan överta att administrera förpackningsavgifter

Den som fyller en förpackning, "fyllaren", och som av någon anledning önskar redovisa förpackningsavgiften för serviceförpackningar på egen hand får göra det under förutsättning att:

  • företaget är anslutet till FTI
  • företaget kan visa upp ett underskrivet avtal för övertaget ansvar för tillverkarförpackningar om att de har rätt att köpa serviceförpackningar utan avgift och istället själva redovisa förpackningsavgiften.

Förpackningstillverkaren och förpackningsimportören (gäller även införsel) får endast sälja utan förpackningsavgift till företag som har detta avtal eller som på annat sätt fullgör sitt producentansvar.

Har inga servicemeddelanden...