Märkningssystem och kommunikation för ökad insamling

Märkningssystem

Vi jobbar för en enhetlig märkning genom hela kundresan. Med samma symboler på förpackningar och återvinningskärl vill vi göra det lätt för konsumenter att sortera rätt. Vi jobbar nu mot att nå en gemensam nordisk märkning, med anpassning efter svenska förhållanden.

Läs mer om märkning av förpackningar här

Kommunikation för ökad insamling

Vi utbildar och inspirerar konsumenter att sortera och återvinna mer genom att berätta att Alla vinner när du återvinner, genom vår förskolesatsning Materialvärlden och genom den kommande Natur- och miljöboken. Vi tar fram material till sociala medier, och ser gärna att det delas och sprids.

Läs mer om Materialvärlden här

Följ oss på Facebook

Bild från kampanjen Alla vinner när du återvinner
Har inga servicemeddelanden...