Insamling - koll på våra transporter och nära relation till våra entreprenörer

Våra tömnings- och städentreprenörer är en otroligt viktig del av vår verksamhet och vi vill att de ska se sig som en del av oss.

För att uppnå det erbjuder vi utbildningar i rutiner kring säkerhet och anordnar seminarier kring aktuella ämnen. För oss är det också viktigt att alla steg i kedjan fungerar så väl som möjligt. Vi följer därför upp bränsleanvändning och miljöpåverkan överlag.

I samband med av och omlastningar gör vi kontroller av materialkvalitén för att se om det finns en påverkan någonstans i kedjan.


Foto på tömningsbil
Har inga servicemeddelanden...