Eftersortering och bearbetning - spårbarhet i hela kedjan

För oss är det självklart att du som ansluten till oss ska kunna spåra ditt material genom hela kedjan.

Vi följer upp var materialet tar vägen efter att det lämnats in från konsument, vi besöker sorterings- och återvinningsanläggningar och gör kontroller kring leverans- och materialkvalitet.

Tillsammans med materialbolagen följer och driver vi utvecklingen av teknik och processer framåt och jobbar för att se till att efterfrågan på återvunnet material ska bli högre.

De sorteringsanläggningar som vi använder oss av är anläggningar som vi känner väl, vi gör regelbundna besök för att följa upp olika delar, och anordnar studieresor till anläggningar där du som producent får följa med och ser hur materialet tas om hand.

Se filmer från våra sorteringsanläggningar här

Bild från Svensk Plaståtervinningssorteringsanläggning i Motala
Har inga servicemeddelanden...