Redovisningsdatum

Vi skickar ut redovisningsunderlag till dig varje månad, kvartal eller en gång per år beroende på hur mycket förpackningsmängder du har.

Redovisning ska ske månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, senast den 25:e i månaden efter redovisningsperiodens slut. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum, och redovisning som inte sker i tid debiteras med förseningsavgift enligt gällande avtal. Betalning som inte sker i tid, debiteras med ränta enligt gällande räntelag.

Datum för redovisning och betalning

Redovisning

Redovisa senast

Betalas senast

Helår

25 januari påföljande år

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 1

25 april

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 2

25 juli

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 3

25 oktober

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 4

25 januari påföljande år

30 dagar från fakturadatum

Redovisa via kundsidorna

Du redovisar förpackningsmängder för ditt företag via dina kundsidor. Läs mer om vad som ska ingå i redovisningen i FTI:s Anvisningar

Tillverkar eller importerar ditt företag förpackningar? I så fall gäller särskilda regler för dig. Se FTI:s Anvisningar för information om redovisningen.  

Har inga servicemeddelanden...