Beräkna förpackningsmängder

Det finns olika sätt att beräkna förpackningsmängder. Här är några förslag på hur du praktiskt kan gå tillväga:

  • utgå från försäljningsstatistiken
  • utgå från inköpta volymer av förpackningsmaterial
  • ta fram en egen schablon
  • ta fram en schablon tillsammans med oss

Nedan kan du läsa mer om våra de olika metoderna. Tänk på att du kan använda flera metoder för beräkning!

Försäljningsstatistik

Lägg in förpackningsvikterna för de olika materialslagen på artikelnivå. Genom att utgå från försäljning till den svenska marknaden får du med det som ska redovisas.

Vem gör det? Företag med utvecklad dataadministration. Det går dock att utgå från en ganska enkel modell i Excel, men antalet artiklar bör inte vara alltför stort.

Bra att tänka på: Se till att lägga in rätt förpackningsvikter från början för de olika materialslagen. Tänk på hur uppdatering och nya artiklar ska hanteras och glöm inte artiklarnas andel av ytter-/transportemballage.

Inköp

Utgå från de förpackningsmängder du köper in.

Vem gör det? Det här sättet är vanligt för svenska tillverkande företag som inte har så många olika förpackningstyper.

Bra att tänka på: Se till att få med allt emballage och förpackningsmaterial. Glöm inte att räkna av eventuell export och produktionsspill.

Egen schablon

Skapa snittvikter för olika produktgrupper.

Vem gör det? Företag med mycket import och många olika artiklar.

Bra att tänka på: Vid framtagning av egen schablon är det viktigt att dokumentera hur schablonen räknats fram och vad som legat till grund för beräkningen samt att det finns rutiner för uppdatering. Det är viktigt att välja ut representativa artiklar, normalt "storsäljarna".

Är du osäker kontakta oss gärna för en avstämning.

FTI-schablon

Tillsammans tar vi fram en schablon som kopplas till företagets omsättning under viss tid.

Vem gör det? Företag som har svårt att upprätta egna schabloner. Det kan till exempel vara företag med stora, komplexa sortiment som ofta förändras. Kontakta oss för en avstämning.

Stickprovsmodell

Vi har tagit fram en statistiskt säkerställd metod för beräkning av förpackningsmängder, FTI:s stickprovsmodell.

Det är i grunden en arbetsbok i Excel och lämpar sig bäst för företag som har ett stort antal importartiklar och som har svårt att definiera, väga och redovisa förpackningsmängden för varje enskild artikel.

I modellen utgår man från försäljnings- eller inköpsstatistik för importerade/införda artiklar. Modellen väljer ut ett antal representativa artiklar, 200 stycken, vars förpackningar man sedan väger. Viktuppgifterna matas in i programmet som sedan räknar ut förpackningsmängderna för hela sortimentet.

Kontakta oss om du vill veta mer om modellen.

Har inga servicemeddelanden...