2020-04-24

Producentansvaret för returpapper kommer att upphävas

Regeringen skriver i ett pressmeddelande 23 april att man beslutat att ta fram en lösning som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs. Anledningen är bland annat att branschen befinner sig i en stor omställning på grund av förändrad mediekonsumtion.

Konsumtion av media och journalistik genom digitala kanaler ökar vilket minskar volymen papperstidningar. Regeringen är angelägen om att hitta vägar att stärka förutsättningarna för oberoende journalistik och har därför kommit fram till att producentansvaret bör upphävas.

Pressretur som ansvarar för insamling och återvinning av tidningar och returpapper är en av fem ägare till FTI.

Läs pressmeddelandet från regeringen här

Har inga servicemeddelanden...