Redovisa inte följande

Det finns undantag gällande reglerna för redovisning. Förpackningar som tillhör kategorierna nedan ska inte redovisas:

  • Produktionsspill
  • Export / utförsel
  • Förpackningar av trä, glas eller förpackningar med pant
  • Förpackningar där förpackningsavgiften redan betald

Export / utförsel

Du ska inte redovisa för de förpackningar som följer med vid export/utförsel till utlandet.

Förpackningar av trä, glas eller förpackningar med pant

Dessa förpackningar ingår i andra system och ska inte redovisas till FTI.

Förpackningar av andra materialslag samt de burkar och flaskor som omfattas av pantsystemet hanteras av följande organisationer:


MaterialslagAnsvarigt företagWebb-adressGlasförpackningarSvensk GlasÅtervinningwww.glasatervinning.seTräförpackningarSvenskt Returträwww.svenskttra.sePantsystemet för burkar och PETReturpackwww.returpack.seFörpackningsavgiften redan betald

Du ska inte redovisa och betala förpackningsavgifter dubbelt, d v s om förpackningsavgiften redan är betald i tidigare led.

För serviceförpackningar betalar förpackningstillverkaren/importören avgiften till FTI om inget annat har avtalats. Läs mer i kapitel 5 i FTI:s Anvisningar

Är du osäker på om förpackningsavgiften redan är betald?

Är du osäker på om förpackningsleverantören har betalat en förpackningsavgift för serviceförpackningar kan du kontrollera det på fakturan. Det ska alltid framgå på artikelnivå när förpackningsavgift är betald.

Har inga servicemeddelanden...